top of page

NYTT SELSKAP VIL EFFEKTIVISERE HYBRIDISERINGEN AV SKIP


Høglund Marine Automasjon, ACEL og E.F. Invest oppretter selskapet Høglund Power Solutions AS med formål å levere energieffektive og fremtidsrettede elektriske kraftsystemer til maritim næring. Totalleveranser av Power systemer som inkluderer installasjon om bord er etter vår oppfatning et udekket behov i markedet.
Et stadig økende behov for slike systemer gjorde at partene nå innlemmer sine eksisterende satsinger og erfaringer inn i det nye selskapet, dette lar oss utnytte synergier da eierselskapene utfyller hverandre svært godt.

Vi har allerede tegnet flere større kontrakter på Hybrid Power Systemer, og har leveranser av energistyringssystemer på flere batteridrevne ferger sier Bengt-Olav Berntsen, daglig leder i Høglund Power Solutions.

For å forenkle prosessen for våre kunder når de skal velge leverandør av Powersystemer har vi nå etablert det nye selskapet for å kunne være en «one-stop-shop», hvor kunden har en part å forholde seg til gjennom hele prosjektperioden. Vi kan dermed tilby pakkesalg, eller nøkkelferdige løsninger som også kan inkludere installasjon hvor kunde har én prosjektleder fra prosjektering, til installasjon og eventuelt koordinering med utførelse av verftsarbeid. Vår oppfatning og erfaring er at denne fleksibiliteten vil være verdifull for våre kunder. Dette bidrar både til redusert prosjektrisiko og tidsbesparelse av saksbehandling for kunden da prosjektene ofte er svært utfordrende på grunn av høy kompleksitet og kort ombyggingstid. Erfaringene vi har fra tidligere prosjekter i eierselskapene skaper en trygghet, da dette er kunnskap og ressurser som vil benyttes i Haf Power Solutions AS, som nå skal stå for komplette leveranse av Power og batterisystemer fra selskapene. Det grønne skiftet i skipsfarten stiller nye krav til de som jobber om bord. For å ta de rette beslutningene er mannskapet om bord avhengig av å ha kunnskap om hvordan de moderne systemene fungerer og hva som påvirker energieffektiviteten. Det handler om å få best mulig effekt på både miljø og økonomi. Sammen har vi også utviklet «Hybrid Power Lab» i samarbeid med NTNU Ålesund. «Hybrid Power Lab» er en fullskala batteriløsning, og et testsenter hvor vi har mulighet til test av funksjoner, her er det også mulighet for presentasjon og simulering av løsninger i drift til kunder og operatører. Installasjon av batterisystemer resulterer i en reduksjon av forbruk, og dermed utslipp. En annen fordel er redusert driftstid på motoraggregater og det sikrer at generatorer i drift opererer optimalt. Effekten dette har på vedlikeholdskostnader og fuel-forbruk er vesentlig. Videre vil en også nyte godt av de fordelene en har med batterisystem om bord ved utilsiktet stopp av motoraggregater. Samtidig tilbyr både Enova og NOx-fondet økonomisk støtte for å gjennomføre slike prosjekter vi kan også bistå gjennom hele søknadsprosessen, for å sikre at overgangen til en grønnere flåte blir enklest mulig for våre kunder, sier Kjell-Christian Krohn Dale, Styreformann i Haf Power Solutions AS.


Om Høglund Marine Automasjon Høglund Gruppen har hovedkontor i Tønsberg og har i hovedsak levert Automasjonsløsninger siden 1993 til ca. 500 skip fra firmaet Høglund Marine Automasjon. Nå har firmaet kontorer i flere land: Romania, Kina, Korea samt ett kontor i Hamburg, som leverer gas-systemer for skip. Selskapet har i mange år levert Power Management Systemer til større elektroleverandører i markedet, og har gjennom disse leveransene opparbeidet seg en spisskompetanse for denne krevende delen av systemet.

Om ACEL ACEL er en elektroentreprenør lokalisert i Ålesund med avdelingskontor i Harstad og Litauen. ACEL har en tilstedeværelse på 6 verft langs Norskekysten og har vedlikehold og ombyggingsprosjekter på skip i hele verden. ACEL utfører service på skip og rigger i drift, noe som gir store kostnadsbesparelser for oppdragsgiver. Kompetansen på marine elektro gjør at ACEL etterspørres til kompliserte oppdrag, som ofte utføres under tidspress. ACEL har prosjektert og installert komplette elektroleveranser til mer enn 150 skip og offshoreplattformer innenfor flere segmenter.

Comments


bottom of page