top of page

Viking Supply Ships bestiller flere cSnake landstrømsystemer fra Haf Power Solutions


Systemet de nå installerer om bord i Brage Viking, Njord Viking og Magne Viking tilrettelegger skipene for å koble seg til grønn og fornybar kraft fra land når de er i havn.

Dette gjør at dieselmotorene kan stenges ned og man oppnår redusert støy, utslipp i havnene, økt komfort for arbeiderne og ikke minst reduserte vedlikeholds- og driftskostnader for rederiet. Dette er et tiltak som, ved hjelp av rimelig enkle grep, vil gi stor avkastning på kuttene på klimagassutslipp. Grovt regnet får et fartøy utnyttet 20-40% av energien i dieselen, mot nærmere 100% ved bruk av ren elektrisitet.


Dette er prosjekter vi har spesialisert oss på i samarbeid med ACEL AS i Ålesund forteller styreleder i Haf Power Solutions AS, Kjell-Christian Krohn Dale.

Vi begynner å få en lang referanseliste på slike systemer, og ACEL har god erfaring med å gjennomføre installasjonen uten å ta skipene ut av drift, dette gjør at rederiet ikke mister tid eller inntekter under installasjonen legger han til.


På en installasjon tidligere i år ble montører fra ACEL AS hentet med mob-båt i Ålesund, og kjørt ut til skipet i som var på veg forbi. Montørene utførte altså installasjonen av landstrømsystemet uten at rederiet mistet verdifull driftstid, og skipet kunne operere som planlagt.


Det samme løpet legges opp til på installasjonene til Viking Supply Ships, god planlegging og en god dialog med rederiet er nøkkelen til et vellykket installasjonsoppdrag på skip i operasjon.


Vi takker for tilliten og ser frem til å jobbe med disse prosjektene sammen med Viking Supply Ships.

Comentários


bottom of page