top of page

KRAFTSYSTEMER TIL FREMTIDENS SKIP

DET GRØNNE SKIFTET HAR NÅDD SKIPSFARTEN, OG MYNDIGHETSKRAVENE BLIR STADIG STRENGERE. HAF POWER SOLUTIONS LEVERER ENERGIEFFEKTIVE KRAFTSYSTEMER SOM SKAL REDUSERE BÅDE DRIFTSUTGIFTER OG CO2-UTSLIPP I DEN MARITIME NÆRINGEN.FREMTIDENS SKIP

Fremtidens skip vil være smartere, renere og mer effektive enn i dag. Det vil kreve mer energieffektive kraftsystemer, og dette tar Haf Power Solutions (HPS) på alvor.

Det nyetablerte selskapet ble opprettet av Høglund Marine Automasjon, ACEL og E.F. Invest tidligere i år, og leverer fremtidsrettede elektriske kraftsystemer til den maritime næringen.

Vi så at det er behov for mindre aktører som kan være fleksible, og levere løsninger som er spesialbygget til dette formålet.

Store aktører utvikler ofte ferdige produkter med høye utviklingskostnader, mens mindre aktører har mulighet til å gjøre dette på prosjektbasis.

Det gjør at vi kan lage en løsning som blir mer tilpasset kundens behov, sier daglig leder i HPS, Bengt-Olav Berntsen.


REDUSERER RISIKO

HPS designer sine løsninger i et langsiktig perspektiv, slik at systemene fortsatt kan brukes 15-20 år fram i tid. Selskapet bruker standard maskinvare, og integrerer systemene med egenutviklet programvare for å optimalisere ytelsen. – Det innebærer at man kan ta i bruk ny teknologi stegvis når den kommer, og gjenbruke det som har fungert tidligere. Dette er en viktig metode for å redusere risikoen. For vi kan ikke stikke under stol at det er ansett som en stor risiko for et rederi å begi seg ut på noe nytt, spesielt dersom ikke hele løsningen er utprøvd. Vårt fokus er å være limet som får alle komponentene til å passe sammen og spille på lag i båten, forklarer Berntsen.


UMIDDELBARE ENDRINGER

Selv om nullutslipp er målet på sikt, fraråder Berntsen å sitte og vente på at slik teknologi skal bli klar. – Ambisjonen vår er å begynne å gjøre endringer umiddelbart.

Vi må bruke det vi har av teknologi nå, og så må vi fortsette den positive utviklingen slik at vi fortløpende kan ta inn nye, mer klimavennlige løsninger når de blir tilgjengelige, sier han.

Comments


bottom of page