ACEL kjøper majoriteten i Haf Power Solutions

ACEL AS og Høglund Marine Solutions AS har inngått en avtale hvor ACEL kjøper majoriteten av aksjene i den Norske leverandøren av elektriske og hybrid-elektriske kraftsystemer til skip. Det økende fokuset på energieffektivisering og miljøbelastningen fra maritim næring gir selskapet et stort vekstpotensial.
F.V. Klaus Kjerstad, Kåre Høglund, Kjell-Christian Krohn Dale, Bengt-Olav Berntsen
F.V. Klaus Kjerstad, Kåre Høglund, Kjell-Christian Krohn Dale, Bengt-Olav Berntsen

ACEL og Høglund Marine Solutions har samarbeidet i en rekke prosjekter helt tilbake til 1990 tallet. Når selskapene i 2019 sammen etablerte Haf Power Solutions var det for å sammen stå sterkere i en satsing i det voksende markedet for batterisystemer i skip. Etter utkjøpet vil det gode samarbeidet som har preget begge organisasjonene fortsette forteller Bengt-Olav Berntsen, daglig leder i Haf Power Solutions AS.


Selskapet opplever nå stor vekst og trosset global pandemi med økende ordreinntak og et godt økonomisk resultat fra driften i 2021. Inneværende år og fremtiden ser lys ut for selskapet forteller han videre.


Vi har siden oppstarten i 2019 bygget opp et solid team med mye kompetanse og erfaring, og selskapet kan vise til mange vellykkede leveranser av batteri-hybride løsninger til skip både innen fiskeri, offshore og passasjerfart. Vi ser med stor optimisme på å bygge videre på det fundamentet som er lagt, og med konstellasjonen vi nå knytter tettere vil jeg tørre å påstå at selskapet blir i verdenstoppen på kombinasjonen av teknologi og prosjektgjennomføring i våre segmenter sier Kjell-Christian Krohn Dale, styreleder i ACEL AS og Haf Power Solutions AS.


Den nøyaktige kjøpesummen ønsker vi ikke å offentliggjøre, men jeg kan røpe at etter transaksjonen prises selskapet til et sjusifret beløp, og etter transaksjonen vil ACEL Gruppen eie 80% av aksjene i Haf Power Solutions AS legger Krohn Dale til.


Grunnet fokus på forskjellige segmenter ble det behov for en restrukturering for å møte fremtidens behov fra både Haf Power Solutions og Høglund Marine Solutions. Høglund har derfor valgt å selge alle sine aksjer i Haf Power Solutions for å satse internasjonalt, sier Børge Nogva, President i Høglund Marine Solutions AS.


Oppkjøpet tilrettelegger for uttak av synergier mellom selskapene i ACEL Gruppen, Haf Power Solutions og ACEL jobber i dag tett sammen på flere prosjekter og oppkjøpet forenkler utnyttelse av felles både tekniske og administrative funksjoner. Etter oppkjøpet vil Haf Power Solutions fortsette med utvikling av spydspissteknologi for å bidra inn mot de mest innovative prosjektene innenfor marine elektrifisering, Haf Power Solutions vil gjennom en lisensavtale fortsatt ha mulighet til å basere sine kontrollsystemer på teknologi og programvare fra Høglund Marine Solutions, dette er en gjennomprøvd teknologi som Haf Power Solutions har implementert i flere av sine produkter.

Produktporteføljen til selskapet består i tillegg til hybrid-elektriske systemer til skip også av landstrømsystemer og elektriske kraftsystemer til oppdrettsnæringen. Selskapet tar også på seg konsulentoppdrag og kan bistå i design av kraftsystemer til både ettermontering og nye skip.


Island Clipper under igangkjøringen av HPS cBull Energy Storage System
Island Clipper under igangkjøringen av HPS cBull Energy Storage System