top of page

ACEL Group har hatt en omfattende ombygging på Centurion del Atlantico for det argentinske rederiet Estremar S.A.U. Båten er ombygd ved Westcon Florø og ble overlevert 25. juni.

ACEL Group med datterselskap Haf Power Solutions (HAF) og ACEL AS er stolte av å kunngjøre en vellykket fullføring av et omfattende levetidsforlengelsen på fabrikktråleren Centurion Del Atlantico for det argentinske rederiet Estremar S.A.U. Fartøyet som opprinnelig er bygget i 1986 har gjennomgått betydelige oppgraderinger for å forbedre sin miljøytelse og operasjonelle effektivitet.


Ombyggingen forventes å redusere skipets karbonavtrykk med omtrent 40%. Installasjonen av et avansert hybrid elektrisk kraftsystem som inkluderer et moderne batterisystem bidrar til betydelig reduksjon av drivstofforbruk, utslipp og redusere driftstiden til dieselgeneratorene.


Sitat Marius Granlien, Salgssjef i ACEL Group: «Vi er glade for det gode samarbeidet vi har hatt med Estremar, The Norwegian Ship Design Company (TNSDC) og Westcon Florø siden oppstart juli 2023. Prosjektet har vært en suksess takket være den gode dialogen og de felles målene vi har delt. Sammen har vi oppnådd betydelige forbedringer i både miljøytelse og operasjonell effektivitet for Centurion Del Atlantico. Dette samarbeidet har vært en viktig del av vår felles innsats for å fremme bærekraftig maritim drift.»


Sitat Kenneth Sekkingstad, Prosjetleder Estremar: «Estremar ønsker å takke ACEL og HPS for fremragende samarbeid gjennom prosjektering og gjennomføring av ombyggingen. Integrasjonen mellom HAF/ACEL på henholdsvis engineering og elektriskutstyrsleveranse over til installasjon, reduserer ressursbehovet på interfacing og sørger for at endringer og justeringer underveis blir sømløst implementert. Vi har hatt tett dialog med ‘site team’ og prosjektledelse under hele prosjektet og er imponert over både innsats og kvalitet på leveranse på et særdeles utfordrende prosjekt.»


Sitat Frank Arne Hansen, Prosjektleder Westcon Yard Florø: «Westcon Yard takker for samarbeidet og et vel gjennomført prosjekt.»


Haf Power Solutions leverte hovedtavler, nødtavler, motor kontrollsentre, transformatorer, Power Take-Off (PTO) og PowerTake-In (PTI) systemer med drivverk fra The Switch, energilagringssystem (ESS) med Corvus-batterier, og et integrert automatiserings-, kraft- og energistyringssystem fra Høglund/HPS.


ACEL AS leverte elektrisk installasjon av: hoved- og hjelpemotorer, gir- og hovedfremdriftssystem, styremaskin, tavleromog maskinkontrollrom, komplett elektrisk distribusjonssystem, LED-belysning, utstyr til surimi- og fiskemelfabrikker, nødstoppsystem, ferskvannsgenerator, HVAC-systemer, omvendt osmose-system, dampkjelssystem, vanntåkesystem, CO2brannslukkingsanlegg, og startluftkompressorer.

Fartøyspesifikasjoner

Navn: Centurion Del Atlantico

Type: Fabrikktråler

LOA: 118 meter

Bredde: 18 meter

Byggeår: 1986

Ved å inkorporere moderne teknologi og systemer har ACEL og HPS sikret at Centurion Del Atlantico ikke bare oppfyller, men overgår gjeldende miljøstandarder. Denne renoveringen markerer et betydelig skritt fremover i bærekraftig maritim drift.


Prosjektet omfattet en komplett overhaling av den elektriske installasjonen, inkludert maskinrom, hjelpemotorer, batterisystem (ESS), hovedfremdrift, surimifabrikk og fiskemelfabrikk, samt bygging av et nytt batterirom og ECR/tavlerom.Comments


bottom of page