MEET US AT BLUEFISH 2019

E-post-whitebackground.jpg

Høglund Power Solutions AS and ACEL AS will be participating at Bluefish in Ålesund, September 3. - 5. 2019.

We welcome you to our stand for a chat, drink and snack. We will present our battery hybrid solutions and take our time to inform and answer questions.

Høglund Power Solution - Hybrid power.jpg

Please do not hesitate to contact us if you need visitors passes or if you want to book a meeting with us during BlueFish 2019.

Marius Granlien
Sales Manager
+47 406 35 673
mg@hpsolutions.no

Hybridkontrakt til ACEL og Høglund Power Solutions

ACEL og Høglund Power Solutions er tildelt kontrakten om levering av hybridsystemet til den nye miljøvennlige turistbåten MS «Bard». Båten skal bygges hos Maritime Partner i Ålesund, som også bygger rederiets første båt MS «Brim».

Vi er svært stolte av å få levere til dette innovative prosjektet hvor seilingen på batteri ikke bare gir økonomiske og miljømessige fordeler, det bedrer også opplevelsen om bord sier Kjell-Christian Krohn Dale, styrets leder i Høglund Power Solutions AS.

Forestill deg å gli lydløst gjennom vannet uten vibrasjoner fra motorer som forstyrrer dyrelivet rundt, med store vindusflater omringet av fantastisk natur, med undervannsmikrofoner og undervannsdroner som lar deg utforske det som befinner seg under overflaten.

Den elektriske katamaranen MS Bard

Den elektriske katamaranen MS Bard

Leveransen blir en del av den komplette elektropakken fra ACEL som inkluderer elektroprosjektering,  AC og DC tavler, installasjon, test og idriftsettelse.

Det er godt å se at vår strategi om å fokusere på prosjekter som er forankret i bærekraft og energieffektivitet lykkes, vi begynner nå å få en lang referanseliste fra prosjekter som inneholder installasjon av batterisystem sier Anders Vedlog, avdelingsleder for Marine installasjon i ACEL AS.

En av styrkene til Høglund Power Solutions er fleksibiliteten som gjør at vi kan tilby nøkkelferdige løsninger sammen med ACEL AS og Høglund Marine Solutions. Sammen har partene mulighet til å ta ansvaret for hele det elektriske systemet, med fremdriftssystem – Dette gjør at kunden har en part å forholde seg til gjennom hele prosjektperioden.

Systemet blir utviklet med et fokus på vektbesparelse for ytterligere energieffektivitet, og bygges rundt en 800 kWh «lightweight» Corvus Dolphin batteripakke fra Corvus Energy.  Systemet styres fra vårt egenutviklede Energy Management og Power Management System og vil i sin helhet kunne kontrolleres fra kontrollstolen i styrhuset.

Vi trengte en fleksibel løsning tilpasset mindre skip, der vektbesparelse og plasseffektivitet er helt avgjørende. Evnen ACEL og Høglund Power Solutions viste til å finne en innovativ løsning som tar hensyn til vårt driftsmønster og bruk gjorde valget enkelt. Vi er stolte over å ha en lokal leverandør som forstår fokuset vårt på en optimal opplevelse for gjestene sier Espen Larsen-Hakkebo fra Brim Explorer.

Vi takker for tilliten fra verft og rederi, vi gleder oss til å jobbe videre med dette fremtidsrettede prosjektet. Det er givende å være med på utviklingen av fremtidens sightseeing cruise for Brim Explorer som er en spydspiss i skiftet til miljøvennlig turisme sier Krohn Dale.


Ønsker du å motta et tilbud på batterisystem til ditt fartøy? Kontakt oss på sales@hpsolutions.no eller følg linken under


Kontakt:
Kjell-Christian Krohn Dale
kckd@hpsolutions.no
+47 99 33 23 00
www.hpsolutions.no


Om Høglund Marine Automasjon

Høglund Gruppen har hovedkontor i Tønsberg og har i hovedsak levert Automasjonsløsninger siden 1993 til ca. 500 skip fra firmaet Høglund Marine Automasjon.  Nå har firmaet kontorer i flere land: Romania, Kina, Korea samt ett kontor i Hamburg, som leverer gas-systemer for skip. Selskapet har i mange år levert Power Management Systemer til større elektroleverandører i markedet, og har gjennom disse leveransene opparbeidet seg en spisskompetanse for denne krevende delen av systemet.

Om ACEL
ACEL er en elektroentreprenør lokalisert i Ålesund med avdelingskontor i Harstad og Litauen. ACEL har en tilstedeværelse på 6 verft langs Norskekysten og har vedlikehold og ombyggingsprosjekter på skip i hele verden. ACEL utfører service på skip og rigger i drift, noe som gir store kostnadsbesparelser for oppdragsgiver. Kompetansen på marine elektro gjør at ACEL etterspørres til kompliserte oppdrag, som ofte utføres under tidspress.

ACEL har prosjektert og installert komplette elektroleveranser til mer enn 150 skip og offshoreplattformer innenfor flere segmenter.

KRAFTSYSTEMER TIL FREMTIDENS SKIP

Daglig Leder i Høglund Power Solutions, Bengt-Olav Berntsen.

Daglig Leder i Høglund Power Solutions, Bengt-Olav Berntsen.


Det grønne skiftet har nådd skipsfarten, og myndighetskravene blir stadig strengere. Høglund Power Solutions leverer energieffektive kraftsystemer som skal redusere både driftsutgifter og CO2-utslipp i den maritime næringen.

Reduserer risiko

HPS designer sine løsninger i et langsiktig perspektiv, slik at systemene fortsatt kan brukes 15-20 år fram i tid.
Selskapet bruker standard maskinvare, og integrerer systemene med egenutviklet programvare for å optimalisere ytelsen. – Det innebærer at man kan ta i bruk ny teknologi stegvis når den kommer, og gjenbruke det som har fungert tidligere.
Dette er en viktig metode for å redusere risikoen. For vi kan ikke stikke under stol at det er ansett som en stor risiko for et rederi å begi seg ut på noe nytt, spesielt dersom ikke hele løsningen er utprøvd.
Vårt fokus er å være limet som får alle komponentene til å passe sammen og spille på lag i båten, forklarer Berntsen.

Umiddelbare endringer

Selv om nullutslipp er målet på sikt, fraråder Berntsen å sitte og vente på at slik teknologi skal bli klar. – Ambisjonen vår er å begynne å gjøre endringer umiddelbart.

Vi må bruke det vi har av teknologi nå, og så må vi fortsette den positive utviklingen slik at vi fortløpende kan ta inn nye, mer klimavennlige løsninger når de blir tilgjengelige, sier han.

Fremtidens skip

Fremtidens skip vil være smartere, renere og mer effektive enn i dag. Det vil kreve mer energieffektive kraftsystemer, og dette tar Høglund Power Solutions (HPS) på alvor.

Det nyetablerte selskapet ble opprettet av Høglund Marine Automasjon, ACEL og E.F. Invest tidligere i år, og leverer fremtidsrettede elektriske kraftsystemer til den maritime næringen.

Vi så at det er behov for mindre aktører som kan være fleksible, og levere løsninger som er spesialbygget til dette formålet.

Store aktører utvikler ofte ferdige produkter med høye utviklingskostnader, mens mindre aktører har mulighet til å gjøre dette på prosjektbasis.

Det gjør at vi kan lage en løsning som blir mer tilpasset kundens behov, sier daglig leder i HPS, Bengt-Olav Berntsen.


Høglund Power Solution - Ferry DM to Hybrid.jpg

Ønsker du å motta et tilbud på batterisystem til ditt fartøy? Kontakt oss på sales@hpsolutions.no eller følg linken under

Høglund Power Solutions leverer batterisystem til Island Offshore

Island Clipper er nå utstyrt med en batteri-hybrid løsning fra Høglund Power Solutions. Etter få dager med testing klappet båten til kai ved oljeraffineriet på Mongstad, på kontrakt for Equinor.

I forberedelsene til ny kontrakt fikk den 97 meter lange Island Clipper installert walk-to-work gangvei, landstrøm og en batteripakke på 875 kWh. Landstrøm og batterier gir båten en betydelig utslippsreduksjon, både i operasjon og ved kai.

Batteripakken er plassert i et dekkshus på fundamenter over main-dekk, dette gjør at båten ikke mister verdifullt dekksareal ved etter-installasjon av systemet.

Kjell-Christian Krohn Dale (Styreleder - Høglund Power Solutions) Tommy Walaunet (Deputy Managing Director – Island Offshore)

Kjell-Christian Krohn Dale (Styreleder - Høglund Power Solutions) Tommy Walaunet (Deputy Managing Director – Island Offshore)

Utvikling etter behovet

Vi har hatt fokus på kompakt design og ombygging av båtens eksisterende systemer for å gjøre plassen mindre kritisk i prosjekter som dette. Vi har også lagt opp et løp hvor vi kan tilby systemene ferdig installert, slik som vi gjorde på Island Clipper.

Vår erfaring med styringssystemer for DP2 (Dynamisk Posisjonering) fartøy gjennom årene har gjort oss kapabel til å gjennomføre ombygginger og opprettholde lukket-bus godkjenning på offshore DP2 fartøyer ved installasjon av batterier. DP2 operasjoner med lukket bus-tie bidrar til ytterligere drivstoff og utslippsreduksjoner.

På dette prosjektet ble det også satt inn nytt Power Management System i båten. Dette sikrer at batteriene integreres godt mot resten av båtens kraftsystem

Vi har muligheten til å integrere batterisystemet uavhengig av hvilket Power Management System som er om bord i dag, denne fleksibiliteten mener jeg må være en av våre største styrker sier Kjell-Christian Krohn Dale, styreformann i Høglund Power Solutions.

Det er kostbart å ta båtene ut av operasjon, vi tilbyr derfor sammen med ACEL pre-installasjon på fartøy i drift. Dette gjør at vi kan installere et slikt batterisystem med minimal nedetid.

Hybridiseringen av Island Clipper var del av en større ombygging som gjorde at installasjonsperioden ble noe lengre, men båten var på prøvetur fire dager etter batteriene kom om bord, tuning og testing ble også unnagjort på fire dager.


Noe fantastisk skjer når miljøvennlige løsninger blir økonomisk bærekraftig

Installasjon av batterisystem på forsyningsskip kan redusere diesel-forbruket med inntil 20%, det årlige forbruket kan være opp til 3,5 millioner liter diesel. Dette kan gi forbruksbesparelse på inntil 700.000 liter diesel og en utslippsreduksjon på nesten 2000 tonn CO2.

Det er kostbart med drift og vedlikehold av generatorer, batterisystemet vil redusere generator gangtimer med inntil 40%. Generatorer i drift vil også opereres på optimal last, noe som øker effektiviteten og tilrettelegger for at NOx-renseanlegget ombord skal fungere optimalt.

Med landstrømkontakten tilkoblet, er systemene i båten i drift fra grønne energikilder, dette reduserer også lyd-forurensning, partikkelforurensning og utslipp av CO2 ved kai som følge av at generatorene kan stenges ned.

Batterier på skip gir god driftsøkonomi, det har også en positiv innvirkning på miljøet da systemet reduserer utslipp av miljøskadelige stoffer.

Det handler om å skape modeller som gjør klimautfordringene om til kommersielle muligheter som er lønnsom for alle parter. Dette er svært inspirerende å jobbe med sier Krohn Dale.


Ønsker du å motta et tilbud på batterisystem til ditt fartøy? Kontakt oss på sales@hpsolutions.no eller følg linken under


DJI_0566.JPG
IMG_0107.JPG

Kontakt:
Kjell-Christian Krohn Dale
kckd@hpsolutions.no
+47 99 33 23 00
www.hpsolutions.no


Om Høglund Marine Automasjon

Høglund Gruppen har hovedkontor i Tønsberg og har i hovedsak levert Automasjonsløsninger siden 1993 til ca. 500 skip fra firmaet Høglund Marine Automasjon.  Nå har firmaet kontorer i flere land: Romania, Kina, Korea samt ett kontor i Hamburg, som leverer gas-systemer for skip. Selskapet har i mange år levert Power Management Systemer til større elektroleverandører i markedet, og har gjennom disse leveransene opparbeidet seg en spisskompetanse for denne krevende delen av systemet.

Om ACEL
ACEL er en elektroentreprenør lokalisert i Ålesund med avdelingskontor i Harstad og Litauen. ACEL har en tilstedeværelse på 6 verft langs Norskekysten og har vedlikehold og ombyggingsprosjekter på skip i hele verden. ACEL utfører service på skip og rigger i drift, noe som gir store kostnadsbesparelser for oppdragsgiver. Kompetansen på marine elektro gjør at ACEL etterspørres til kompliserte oppdrag, som ofte utføres under tidspress.

ACEL har prosjektert og installert komplette elektroleveranser til mer enn 150 skip og offshoreplattformer innenfor flere segmenter.

Nytt selskap vil effektivisere hybridiseringen av skip.

Høglund Marine Automasjon, ACEL og E.F. Invest oppretter selskapet Høglund Power Solutions AS med formål å levere energieffektive og fremtidsrettede elektriske kraftsystemer til maritim næring. Totalleveranser av Power systemer som inkluderer installasjon om bord er etter vår oppfatning et udekket behov i markedet.

Et stadig økende behov for slike systemer gjorde at partene nå innlemmer sine eksisterende satsinger og erfaringer inn i det nye selskapet, dette lar oss utnytte synergier da eierselskapene utfyller hverandre svært godt.

Vi har allerede tegnet flere større kontrakter på Hybrid Power Systemer, og har leveranser av energistyringssystemer på flere batteridrevne ferger sier Bengt-Olav Berntsen, daglig leder i Høglund Power Solutions.

Bildetekst: Fra venstre Klaus Kjerstad (Adm. Dir. ACEL), Kåre Høglund (Styreformann Høglund Gruppen), Kjell-Christian Krohn Dale (Styreformann HPS), Bengt-Olav Berntsen (Adm. Dir. HPS).

Bildetekst: Fra venstre Klaus Kjerstad (Adm. Dir. ACEL), Kåre Høglund (Styreformann Høglund Gruppen), Kjell-Christian Krohn Dale (Styreformann HPS), Bengt-Olav Berntsen (Adm. Dir. HPS).

For å forenkle prosessen for våre kunder når de skal velge leverandør av Powersystemer har vi nå etablert det nye selskapet for å kunne være en «one-stop-shop», hvor kunden har en part å forholde seg til gjennom hele prosjektperioden.

Vi kan dermed tilby pakkesalg, eller nøkkelferdige løsninger som også kan inkludere installasjon hvor kunde har én prosjektleder fra prosjektering, til installasjon og eventuelt koordinering med utførelse av verftsarbeid. Vår oppfatning og erfaring er at denne fleksibiliteten vil være verdifull for våre kunder.

Dette bidrar både til redusert prosjektrisiko og tidsbesparelse av saksbehandling for kunden da p
rosjektene ofte er svært utfordrende på grunn av høy kompleksitet og kort ombyggingstid.

Erfaringene vi har fra tidligere prosjekter i eierselskapene skaper en trygghet, da dette er kunnskap og ressurser som vil benyttes i Høglund Power Solutions AS, som nå skal stå for komplette leveranse av Power og batterisystemer fra selskapene.

Det grønne skiftet i skipsfarten stiller nye krav til de som jobber om bord. For å ta de rette beslutningene er mannskapet om bord avhengig av å ha kunnskap om hvordan de moderne systemene fungerer og hva som påvirker energieffektiviteten. Det handler om å få best mulig effekt på både miljø og økonomi.

Sammen har vi også utviklet «Hybrid Power Lab» i samarbeid med NTNU Ålesund. «Hybrid Power Lab» er en fullskala batteriløsning, og et testsenter hvor vi har mulighet til test av funksjoner, her er det også mulighet for presentasjon og simulering av løsninger i drift til kunder og operatører.

Installasjon av batterisystemer resulterer i en reduksjon av forbruk, og dermed utslipp.

En annen fordel er redusert driftstid på motoraggregater og det sikrer at generatorer i drift opererer optimalt.

Effekten dette har på vedlikeholdskostnader og fuel-forbruk er vesentlig. Videre vil en også nyte godt av de fordelene en har med batterisystem om bord ved utilsiktet stopp av motoraggregater.

Samtidig tilbyr både Enova og NOx-fondet økonomisk støtte for å gjennomføre slike prosjekter vi kan også bistå gjennom hele søknadsprosessen, for å sikre at overgangen til en grønnere flåte blir enklest mulig for våre kunder, sier Kjell-Christian Krohn Dale, Styreformann i Høglund Power Solutions.


Om Høglund Marine Automasjon

Høglund Gruppen har hovedkontor i Tønsberg og har i hovedsak levert Automasjonsløsninger siden 1993 til ca. 500 skip fra firmaet Høglund Marine Automasjon.  Nå har firmaet kontorer i flere land: Romania, Kina, Korea samt ett kontor i Hamburg, som leverer gas-systemer for skip. Selskapet har i mange år levert Power Management Systemer til større elektroleverandører i markedet, og har gjennom disse leveransene opparbeidet seg en spisskompetanse for denne krevende delen av systemet.

Om ACEL
ACEL er en elektroentreprenør lokalisert i Ålesund med avdelingskontor i Harstad og Litauen. ACEL har en tilstedeværelse på 6 verft langs Norskekysten og har vedlikehold og ombyggingsprosjekter på skip i hele verden. ACEL utfører service på skip og rigger i drift, noe som gir store kostnadsbesparelser for oppdragsgiver. Kompetansen på marine elektro gjør at ACEL etterspørres til kompliserte oppdrag, som ofte utføres under tidspress.

ACEL har prosjektert og installert komplette elektroleveranser til mer enn 150 skip og offshoreplattformer innenfor flere segmenter.

PSV.jpg